Příspěvek na péči

19.09.2023

Pohybuje se bez pomoci a umí si doručit lžíci s jídlem do úst, takže to podle posudkové komise rozhodně není osoba plně závislá na péči.

Že se ta moje osoba bez skrupulí pohybuje střemhlav proti jedoucímu autu, vlaku, kamionu a kdykoliv máma doslova na pár vteřin nedává pozor tak po střechách, stožárech nebo po nákladu stojícího kamionu a lžíci s jídlem si umí doručit nejen do úst, ale taky do všech možných otvorů a další se s ní pokusí vytvořit třeba v oku, se už nebere v potaz.

Zřejmě se nebere v potaz ani to, že psychiatr do zprávy pro posudkovou komisi napíše, že ta moje milovaná osoba je nebezpečná sobě i okolí a nesmí být ani na chvíli bez dozoru a péči jiné dospělé osoby.

Co se tedy bere v potaz?

Co se asi stane, když stejně jako posudková komise vezmu v potaz, že moje dítě tyto dvě životně důležité potřeby zvládá?

Bude zmrzačené nebo mrtvé? Budou mě soudit za zanedbání péče?

Dneska mi přišlo oznámení z Ministerstva práce a sociálních věcí, že v našem případě odvolání: "Brání vydání posudku v zákonné lhůtě 60 kalendářních dnů závažný důvod, který spočívá v nepoměru mezi kapacitními možnostmi posudkových komisí a počty došlých žádostí o posudek."
Na závěr tohoto oznámení mě ujišťují: "Velmi citlivě vnímáme Vaši situaci a tím spíše jsme si vědomi závažnosti role PK MPSV při řešení nároků občanů se zdravotním postižením."

Mám takový vzkaz pro naše ministerstvo:

I já mám nepoměr mezi mými kapacitními možnostmi a počty psaných žádostí, odvolání, prohlášení a dokládání stále stejných dokumentů. A také ze závažného důvodu, který spočívá v  péči o moje milované, náš svět nechápající, mně i sobě ubližující, celou noc málokdy spící a na nonstop péči plně závislé dítě.
Zároveň ale navrhuji řešení, které vezme v potaz kapacitní možnosti nás obou: Při posuzování velmi citlivě vnímejte náročnost psychických poruch.