AUTISMUS

O našem autismu (reps. o synově dětském autismu) chci psát srozumitelně. A to bez nějakého základního vysvětlení autismu asi nepůjde. Proto jsem se rozhodla autismus hvězdy mého života znázornit jako hvězdu.
Jen bych k tomu chtěla ještě dodat, že je to pouze moje jednoduché znázornění autismu, nejsem odborník na autismus ani na grafy ani na hvězdy.

Začneme noční oblohou...

NORMA - černý kruh uprostřed představuje běžné tzv. normální děti
AUTISMUS - normu obklopující šestiúhelník s vrcholy = znaky autismu (vybrané ze tří oblastí, jejichž fungování je u autismu narušeno: komunikace, sociální dovednosti, představivost) 

ZNAKY AUTISMU - čím dále od normy, tím větší potíže
Narušení sociálních dovedností - až neschopnost navazovat vztahy, nepochopení pravidel společenského fungování
Komunikační obtíže - s řečí, gestikulací, vyjadřováním, očním kontaktem, až neschopnost kolektivní i samostatné hry
Ritualizované chování - dodržování pevného režimu dne a postupu běžných činností, osobní rituály při činnostech 
Motorické stereotypie - opakovaný pohyb částmi těla (třepotání rukama, točení se, hýbání jazykem, kývání hlavou, atd.)
Stereotypní zájmy - až posedlost tématem (mapy, vlaky, filmy, koně atd.)
Citlivost na smyslové vjemy - až bolestivé vnímání zvuku, světla, povrchu, vibrací, dotykuTakhle by vypadala hvězda nějakého běžného dítěte.

Hvězda každého běžného dítěte bude mít jinak dlouhé jednotlivé paprsky, ale všechny budou v černé ploše normy. Takhle vypadá hvězda mého dítěte s dětským autismem.

I hvězda každého autisty bude mít jinak dlouhé jednotlivé paprsky, které budou zasahovat do šedé plochy autismu. Čím delší paprsek, tím větší znakem popsané potíže. 
 
Kombinací délky paprsků je asi tolik, kolik je na nebi hvězd. A každá hvězda je jiná. Každý autista je jiný. 

Někteří autisté mají jen o málo delší paprsky než běžné dítě a není snadné je poznat. Někteří autisté mají ale tak dlouhé paprsky, že je poznáme na první pohled.

A já odhaduji, že hvězda mého dítěte vypadá v jeho šesti letech takhle. Tak jak se bude vyvíjet a učit, budou se jeho paprsky zřejmě měnit.