CO NEDĚLAT

Myslím, že je užitečné vědět i to, co moje dítě může vyděsit, rozčílit nebo co nedokáže pochopit.
Tedy čeho je důležité se v komunikaci s ním vyvarovat.


NEVYVOLAT STRACH
NEVYVOLAT STRACH

Jakmile moje dítě začne mít strach, přestane komunikovat a spolupracovat.
Může se uzavřít, ale častěji začne křičet nebo utíkat a přejde do afektu.

Nepoužívejte násilí.

Pokud Vám to samo nedovolí, nedotýkejte se ho.

Nekřičte. 


NEVYVÍJET NÁTLAK
NEVYVÍJET NÁTLAK

Pokud se moje dítě cítí pod tlakem, znervózní, přestane spolupracovat, začne křičet. 

Nevyhrožujte.

Nevyčítejte. 

Neposmívejte se mu. 

Neurážejte ho.

Neurážejte se.


NEIGNOROVAT
NEIGNOROVAT

Ignoraci chápe moje dítě jako neporozumění tomu, co nám chce sdělit. 
Začne komunikovat hlasitěji, agresivněji, rozčílí se. Může utéct a hledat někoho jiného, kdo by mu mohl rozumět. 

Ignoraci chápe moje dítě také jako neochotu pomoci mu. 
V pro něj obtížné situaci to může znamenat ještě větší stres. Spoléhá na nás a my mu nechceme pomoc. Následkem je stresem zhoršující se schopnost komunikace, rozčílení, křik, opět může přijít afekt.

Ignoraci chápe moje dítě také jako naši neschopnost.
Vnímá to tak, že si v dané situaci nevíme rady. Uteče od nás a bude hledat někoho jiného, kdo si rady může vědět (v obchodě prodavač, v autobuse řidič, v nemocnice lékař, atd.). 


NEPOUŽÍVAT NEJEDNOZNAČNÁ SLOVA
NEPOUŽÍVAT NEJEDNOZNAČNÁ SLOVA

Existují slova, která si každý člověk může vyložit jinak.
Taková slova moje dítě nedokáže pochopit. Nezná jejich přesný význam. Nedokáže tedy splnit Váš pokyn.

Uvedu tady příklady nejednoznačných slov a návrhy, čím taková slova v dané situaci nahradit.

Ostuda  (Nedělej ostudu. ➡️ Postav se. Mluv potichu.)
Hezky  (Jez hezky. ➡️ Nohy na zem. Nabírej maso vidličkou.)
Pozor  (Pozor, jede autobus. ➡️  Stůj. Zastav se.)
Opatrně  (Lez nahoru opatrně. ➡️ Drž se žebříku oběma rukama.)
Normálně  (Stůj normálně. ➡️ Narovnej se.)
Pěkně  (Teď si pěkně hraj. ➡️ Postav si vláčkodráhu a pošli po ní vláčky.)
Nepořádek   (Nedělej nepořádek. ➡️ Vrať knihy do police.)